Thu hút vốn FDI: Cẩn trọng để loại trừ dự án 'lợi dụng' TPP
Thu hút vốn FDI: Cẩn trọng để loại trừ dự án 'lợi dụng' TPP
Sau hơn 5 năm đàm phán tích cực, tối 5/10, Bộ trưởng Thương mại các nước đã thống nhất đi đến thỏa thuận kết thúc vòng đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).Nhấn mạnh tầm quan trọng của TPP, Đại diện thương mại Mỹ, ông Michael Froman cho rằng, TPP sẽ mang lại lợi...