[Kế Toán Hàng Nhập Khẩu] - Những chứng từ cần có khi nhập khẩu hàng

Thứ Tư, 21/10/2015, 08:59 GMT+7

Theo Thông tư 112/2005/TT-BTC thì chỉ bắt buộc phải nộp các chứng từ sau:
- Tờ khai hải quan (02 bản chính)
- Hợp đồng kinh tế (bản sao)
- Hóa đơn thương mại (01 bản chính và 01 bản sao)

Những chứng từ cần có khi nhập khẩu hàng


Các chứng từ nộp bổ sung (nếu có):
- Vận tải đơn (B/L): 01 bản sao (sao từ bản có chữ original or bản chính có chữ copy)
- Bản kê chi tiết đóng gói hàng (packing list) (01 bản chính và 01 bản sao)
- C/O form D - nếu có (các C/O khác không nhất thiết phải xuất trình, doanh nghiệp vẫn được tính thuế suất ưu đãi): 1 bản chính
- Tờ khai trị giá hải quan (đối với hàng nhập khẩu theo loại hình kinh doanh or đầu tư có thuế nhập khẩu). Các loại hình XNK khác không phải nộp thêm tờ khai này: 1 bản chính
- Văn bản cho phép của các cơ quan chức năng đối với hàng hóa nhập khẩu có điều kiện: bản chính đối vối hàng XNK 1 lần or xuất trình lần đầu để cơ quan HQ cấp phiếu theo dõi trừ lùi cho các lần làm thủ tục XNK tiếp theo
- Giấy đăng ký kinh doanh và đăng ký MST chỉ cần xuất trình cho lần làm thủ tục đầu tiên, không nhất thiết phải nộp vào bộ hồ sơ.
- Các chứng từ khác theo quy định của pháp luật (đối với các loại hàng hóa nhập khẩu có điều kiện khác)

Xem thêm: Kiến thức đời thường

Xem thêm: http://congso.net/pho-bien-kien-thuc

Tags: hangnhapmienthue, hàng nhập miễn thuế, thuế, miễn thuế, hàng, hàng nhập, mua hàng, nhập khẩu, hàng nhập khẩu, kế toán hàng nhập khẩu, kế toán, Thông tư 112/2005/TT-BTC, Những chứng từ cần có khi nhập khẩu hàng
HangNhapMienThue.com / Kế toán hàng nhập khẩu
Tags: hangnhapmienthue, hàng nhập miễn thuế, thuế, miễn thuế, hàng, hàng nhập, mua hàng, nhập khẩu, hàng nhập khẩu, kế toán hàng nhập khẩu, kế toán, Thông tư 112/2005/TT-BTC, Những chứng từ cần có khi nhập khẩu hàng
HangNhapMienThue.com / Kế toán hàng nhập khẩu