[Cửa Hàng Miễn Thuế] - Hàng hóa miễn thuế phải dán tem 'Vietnam Duty not paid'

Thứ Tư, 21/10/2015, 09:02 GMT+7

Hàng hóa miễn thuế phải dán tem "Vietnam Duty not paid"

Hàng hóa miễn thuế phải dán tem 'Vietnam Duty not paid'


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120, hướng dẫn quản lý hải quan đối với kinh doanh bán hàng miễn thuế. Theo Thông tư, hàng hóa kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế phải được dán tem "Vietnam Duty not paid" (Hàng miễn thuế) lên từng mặt hàng.

Cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế chỉ được lưu giữ hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan.

Hàng hóa nhập khẩu chưa nộp thuế đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được quản lý theo chế độ hàng tạm nhập và được lưu lại tại cửa hàng miễn thuế trong thời hạn không quá 365 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu.

Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế và hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được coi là hàng hóa xuất khẩu và quản lý theo chế độ hàng tạm xuất, được lưu lại tại cửa hàng miễn thuế trong thời hạn không quá 365 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu.

Hàng hóa kinh doanh bán hàng miễn thuế quản lý theo chế độ hàng tạm nhập, tạm xuất, do vậy, thương nhân hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm khi làm thủ tục hải quan cũng như khi bán hàng.

Các nhóm đối tượng mua hàng miễn thuế gồm: người xuất cảnh, quá cảnh mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế cửa khẩu xuất cảnh; người chờ xuất cảnh mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong nội thành; hàng khách trên tàu bay xuất cảnh mua hàng miễn thuế trên tàu bay; cơ quan, tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng miễn thuế; Người hưởng chính sách ưu đãi về thuế; Thuyền viên làm việc trên tàu biển vận tải quốc tế.

Xem thêm: Mua sắm thông minh

Xem thêm: http://tranthachcao.org/kinh-nghiem-nen-biet.html

Tags: hangnhapmienthue, hàng nhập miễn thuế, thuế, miễn thuế, hàng, hàng nhập, mua hàng, hàng miễn thuế, cửa hàng, cửa hàng miễn thuế, bán hàng miễn thuế, mua hàng miễn thuế, Hàng hóa miễn thuế phải dán tem 'Vietnam Duty not paid', Vietnam Duty not paid
HangNhapMienThue.com / Cửa hàng miễn thuế
Tags: hangnhapmienthue, hàng nhập miễn thuế, thuế, miễn thuế, hàng, hàng nhập, mua hàng, hàng miễn thuế, cửa hàng, cửa hàng miễn thuế, bán hàng miễn thuế, mua hàng miễn thuế, Hàng hóa miễn thuế phải dán tem 'Vietnam Duty not paid', Vietnam Duty not paid
HangNhapMienThue.com / Cửa hàng miễn thuế